Jeg har forfattet en artikel om stumfilmen Vester Vov Vov fra 1927.


Artiklen er bragt i Historisk Årbog for Thy 2022 udgivet af Historisk Samfund Thy.