Mit job

Anders Dandanell Skjødt


Copyright © 2015. Alle rettigheder forbeholdes.

Anders Dandanell Skjødt, København. Copyright © 2012.

Jeg arbejder som politisk analytiker for Dansk Folkepartis folketingsgruppe i Folketinget på Christiansborg.

 

I årene 1998-2016 var jeg politisk-økonomisk konsulent for Dansk Folkepartis folketingsgruppe og arbejdede med politikudvikling, udarbejdede forslag til parlamentarisk behandling i folketinget, og deltog i årene 2002 til 2011 i talrige forhandlinger med regeringen herunder i Statsministeriet på Marienborg og på Christiansborg. Desuden var jeg i en periode i 1999 og igen i 2006 fungerende personalechef for hele personalet, dvs. omkring 35 medarbejdere. I 2004 var jeg fungerende partisekretær i Landsorganisationen. I 2016 og 2017 var jeg organisationskonsulent i Landsorganisationen, og arbejdede med implementering af hovedbestyrelsens beslutninger vedrørende organisatoriske forhold, opstilling af kandidater, mægling og konflikthåndtering, service til 98 lokalforeninger med mere end 14.000 medlemmer, dirigent på årsmødet, generalforsamlinger og opstilingsmøder, valgkampe m.m.

 

Jeg er postitivt optalt i flere bøger og biografier. Bogen "Danmarks Fremtid, dit land, dit valg" er skrevet af forfatteren Ulla Dahlerup, MF Kristian Thulesen Dahl, MF Søren Espersen og mig.

 

”Systemskiftet”. Søren Krarup, Gyldendal, 2006.
”Søren Krarup og hans tid.” Mikael Jalving. People´s Press, 2014.
”Kristian Thulesen Dahl. Kronprinsen”. Niels Th. Dahl. Broe, 2009.
"Værdikæmperne". Af Esben Schjørring og Michael Jannerup. Gyldendal, 2018.
”Ministerbilleder”. Birthe Rønn Hornbech, Gyldendal 2011.
”Danmarks fremtid, dit land, dit valg”. Ulla Dahlerup, Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen og Anders Skjødt, 2001.
”Fordi jeg var nødt til det”. Pia Kjærsgaard, Gyldendal 2013.

Uddrag fra pressemødet i maj 2001 hvor bogen "Danmarks Fremtid" blev præsenteret:


Rammerne var romantiske med levende lys og blomster på bordet, men dagsordenen benhård. Med store smil præsenterede Dansk Folkeparti i går stolt sin nye »baby«: Bogen »Danmarks fremtid - dit land - dit valg« om udlændingesituationen i Danmark. Pia Kjærsgaard kom hurtigt til sagens kerne: »Tilstrømningen af udlændinge til Danmark skal stoppes. Det burde være regeringens opgave at udgive sådan en bog, men nu gør Dansk Folkeparti det. Vi viser, hvordan situationen er nu. Hvis tilstrømningen fortsætter, vil der være fem millioner muslimer i Danmark i 2125,« sagde Pia Kjærsgaard, flankeret af tre andre »blondiner« i partiet, Kristian Thulesen Dahl, Anders Skjødt og Peter Skaarup.


I perioden 2006-2014 var jeg medlem af Den Videnskabsetiske Komité B for Region Hovedstaden vedrørende godkendelse af biologiske forskningsprojekter.


Udlændinge - hvad mener jeg om dem?


Jeg har generelt intet imod udlændinge. Om udlændinge kommer fra andre skandinaviske eller europæiske lande, fra USA eller Sydamerika, fra Asien eller Indien, eller fra de fleste afrikanske lande betyder ikke noget for mig. De giver sjældent anledning til problemer og de fleste klarer sig godt i Danmark, laver ikke ballade og lægger ikke det offentlige til last. De fleste vil bare leve et helt almindeligt liv, arbejde, tjene egne penge og de adskiller sig ikke meget fra os andre.


Men jeg mener, at der er et problem med mange af de indvandrere, der er kommet til Danmark fra Mellemøsten. For nogles vedkommende under dække af at være flygtning. Specielt muslimske fundamentalister udgør et stort og næsten uløseligt problem, og deres kultur og adfærd er ofte 180 grader vores. Og den opfattelse er jeg ikke ene om at have - hverken i Danmark eller Europa. Naturligvis er der undtagelser. Fx holder jeg meget af skuespilleren, debattøren og foredragsholderen Farshad Kholgi, der er født i Iran. Han er religionsfornægter og erklæret ikke-muslim. Jeg ser altså nuanceret på tingene og ikke kun sort og hvidt.


Uddrag af interview i artiklen “Familiefesten”, Weekendavisen, 8. oktober 1999:


Anders Skjødt, politisk-økonomisk medarbejder for folketingsgruppen, er glad for det homogene i sit parti. Han har været i politik i 20 år, siden han var 15, som så mange andre først i Fremskridtspartiet. I Dansk Folkeparti finder han et bredt udsnit af befolkningen, folk med en »ordentlig adfærd«: »Der er slet ikke fornemmelsen af spændinger overhovedet,« fastslår Anders Skjødt.


- Hvorfor er I så bekymrede? »Det er ikke sådan, at folk går rundt og siger, jeg er enormt bange. Men man er bekymret for indvandringen. Man er bekymret for, at det gamle Danmark forsvinder. Vi vil gerne holde fast i de værdinormer, vi synes er vores kristne kulturarv - sproget, kronen osv., for nu at sætte eksempler på.«


- Hvad er det for værdinormer? »Vi bryder os ikke om halalslagtninger, om tørklæder i supermarkederne, om adskilte baderum for muslimer.«


- Men hvilke værdinormer krænkes af de ting, du nævner? »Jamen, når svinekødet ryger ud af børnehaver og institutioner, så skubber det den måde, vi hidtil har levet på, ud. Vi er ikke tilhængere af det multikulturelle samfund. Vi er en lille population, en stamme, om du vil. Det homogene er den kristne arv, som, selv om vi ikke går rundt og er ortodokse, afspejles i vores tolerance, vores frigørelse, vores lovgivning, vores humanisme. Det er det, der har gjort, at vi er et af verdens rigeste og mest efterstræbte lande. Det er jo ikke sådan, at folk flygter herfra. De flygter hertil.«


Herunder kan du se en lille video fra min arbejdsplads.